Företagsträffen

Företagsträffen

Företagsträffen är ett öppet event som alla är inbjudna till. Det är ett analogt nätverk för företagare och ledande personer i näringslivet. Storlek är irrelevant utan mångfalden är det trevliga.

 

Företagsträffen
Företagsträffen i Lerum 2018-10-16

Företagsträffen sker på olika orter och alltid på en angiven plats. Arrangörerna är Johan “Moderjohan” Mårtensson och Aktörspodden.

Meningen med företagsträffen är att knyta nya band med näringslivet lokalt. Stärka företagandet med nya möjligheter och samarbeten.

Dialog

När man träffas på företagsträffen så är det helt frivilligt, alla som är där har valt att komma. Var inte blyg, säg hej alla andra är i samma situation som dig.

Det analoga ger inte. Relationer byggs via det analoga, tillit och samförstånd sker öga v öga. Det digitala är en fantastisk plats där man kan nå ut till så många på kort tid. Dock så skapas tilliten via det analoga, möjligheten att hitta nya vägar att göra affärer och stärka varandras företagande.

Digitala

På företagsträffen kommer det förutom korta föreläsningar vara LIVE sändningar där varje enskilt företag/person får välja att ställa upp. Det är en sändning med “kö”, där Johan “Moderjohan” Mårtensson helt enkelt bjuder in person efter person att delta. Skulle det vara för många för att göra det under eller mellan två anföranden så går vi LIVE igen senare.

Kort och videos släpps senare på Facebook och Instagram. Även närvarolista publiceras på hemsidan under rätt företagsträff. Där man kan se information om deltagarna, man får ett val genom informationsblanketten som varje besökare får. Där får man välja om man vill vara med på hemsidan eller inte.

Intressenter

Företagsträffen är fristående i sin form utan inblandning av andra intresse aktörer som t.ex nyförtagar centrum, företagarna m.m. Du kommer, du är med och du segrar.

Skulle det vara med några andra aktörer så kommer dessa tydligt visa via evenemangssidan på Facebook där bokningarna sker.

Evenemanget

För att motverka tveksamheter via inbjudningar så räknas enbart dom som har tackat ja till inbjudan. Det är väldigt svårt för oss att förstå innan hur många vi blir därav kan vi  enbart räkna dom som tackat ja, skulle du glömt att tackat ja så är det såklart okej att komma.

Men skulle det vara brist på plats så har dom andra förtur.

Frågor angående evenemanget? Det tar du enklast via Facebook eller Instagram.